Resultaten

  • Het voornaamste resultaat van dit projet is dus een praktische Gids voor professionals als hulpmiddel bij bezoeken aan detentiecentra waar kinderen van hun vrijheid worden beroofd, m.n. detentiecentra voor minderjarigen. Een hulpmiddel bestemd voor alle instanties verantwoordelijk voor het controleren van vrijheidberovende plaatsen en voor de follow-up van de klachten van deze kinderen. Een praktische Gids dus die trouwens ook regeringen of personeel ten goede zal komen voor het evalueren van instellingen, het controleren van werk en procedures.  De Gids is gebaseerd op de unieke ervaring van alle controle-instanties om de opbouw van een nieuw geheel aan normen voor Staten die dringend duidelijke sturing nodig hebben, in de hand te werken. 
  • De ontwikkeling van een verklarende brochure bij de Gids maakt ook deel uit van het project. Deze brochure wordt verspreid over een groot aantal nationale en supranationale instellingen en andere belangrijke kernactoren. In deze brochure komt er een beschrijving van de Gids, van het doelpubliek, enz. Ook andere praktische aspecten komen aan bod (Hoe kom ik aan de Gids? Waar kan ik meer inlichtingen verkrijgen? Websiteadres?, enz.).
  • Een algemeen verslag "European Overview", dat de resultaten van 14 nationale onderzoeken naar controle- en toezichtmechanismen in plaatsen waar minderjarigen van hun vrijheid beroofd zijn, bundelt.
  • 14 nationale onderzoekenverslag definiëren het kader van internationale en nationale controle van plaatsen waar minderjarigen van hun vrijheid beroofd worden in de partnerlanden van het project, maken melding van bestaande controlemechanismen, hun werking en de gevolgen ervan op hun missie, benadrukken de goede praktijken en de voornaamste hindernissen en moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd werden. Deze verslagen bevatten ook aanbevelingen ter verbetering van de controlemechanismen in plaatsen waar minderjarigen van hun vrijheid beroofd worden, en van de naleving van de kinderrechten.
  • De Website verschaft alle informatie over het project en verleent toegang tot alle opgesteld en nog op te stellen documenten in dat verband (Gids, brochure, 14 nationale verslagen, algemeen verslag, nuttige links en informatieve documenten met inbegrip van wetgeving en verwante publicaties). Eens de Gids afgewerkt, worden de uitgevoerde follow-up acties ook op de website gezet. 
  • Op 15 februari 2016 vindt een slotconferentie in de gebouwen van het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel (België) plaats, die de vertegenwoordigers van alle EU-Lidstaten, de Verenigde Naties of Europese toezichthoudende mechanismen zal samenbrengen, als ook de vertegenwoordigers van ENOC. Deze slotconferentie beoogt de presentatie, promotie en verspreiding van de praktische Gids. 
  • Diverse activiteiten (presentaties, opleiding, enz.) rond de toepassing van de Gids in concrete situaties, worden op nationaal en internationaal vlak georganiseerd (nu of op het moment dat de gids is voltooid).

Het project

« Children's Rights Behind Bars » spits zich toe op het beter maken van normen rond jeugdrecht, om de behoeften/noden van het kind in detentie beter te beschermen. Het eindproduct van dit project is een Praktische Gids bedoeld als nuttig en praktisch hulpmiddel voor professionelen tijdens hun bezoek aan centra waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd, m.n. de detentiecentra voor minderjarigen.

Onze donors

                           

         

Adres

Defence for Children International - België

Adres: 
Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel
Tel:
+ 32 (0) 2 203 79 08
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.