Over het project

In heel Europa, zitten te veel kinderen vast in gesloten centra, beroofd van hun vrijheid. Kinderen zijn geen volwassenen. Kinderen hebben specifieke noden en rechten. Algemeen wordt aanvaard dat vrijheidsberoving alleen als laatste redmiddel mag gebruikt worden en voor de kortst mogelijke duur. Bovendien, het einddoel van detentie moet de rehabilitatie van het kind zijn: er moet dus meer gedaan worden rond re-integratie van het kind in de maatschappij.

Het is echter een feit dat in vele landen bezorgdheid heerst rond conditie en behandeling van kinderen die beroofd worden van hun vrijheid (mishandeling, gebrek aan effectieve klachtenbehandeling, onaangepaste onderwijsprogramma’s, onvoldoende en/of gemis aan opgeleid personeel, gebrek aan contact met familie en naasten, gebruik van isolement als tuchtmaatregel, enz.).

Verschillende internationale mensenrechtenorganisaties houden toezicht op detentiecentra voor minderjarigen en politiecellen om (leef en procedurele) detentievoorwaarden te controleren en om foltering, mishandeling en andere mensenrechtenschendingen te voorkomen. Op Europees en VN vlak gaat het om volgende organisaties:

CPT (Europees Comité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing);
• De NPM aangewezen door het OPCAT (De nationale preventiemechanismen aangewezen door het Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag tegen foltering);
SPT (Subcomité voor de preventie van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing);
CAT (VN-Comité tegen foltering).
 

Er zijn richtsnoeren die deze organisaties hanteren bij hun bezoek aan detentiecentra voor volwassenen. Er zijn onafhankelijke instanties of personen die, op nationaal vlak, centra bezoeken waar kinderen vast zitten (ombudsmannen, parlementsleden, NGO’s, filosofische consulenten, advocaten, enz.). Maar, er is geen praktische Gids om toezichthoudende instanties die de leefvoorwaarden en de detentie van kinderen beroofd van hun vrijheid controleren, de weg te wijzen.

Volgens het Internationaal Verdrag betreffende de rechten van het kind (VN) heeft ieder kind recht op bijzondere bescherming gezien zijn kwetsbaarheid en specifieke noden (artikelen 37 en 40). In dit verband bevat het internationaal recht betreffende de mensenrechten specifieke normen voor kinderen in detentie. Detentiecontrole van minderjarigen vereist dus een specifieke opleiding gepaard aan een nauwkeurige methodologie en goed opgeleide controleurs met ervaring:

• Verschillende principes en technieken dienen gebruikt te worden om kinderen te interviewen;
• Specifieke multidisciplinaire (pedagogische, psychologische, gedrags, enz.) procedures dienen toegepast te worden om de situatie van kinderen correct te kunnen beoordelen;
• Het einddoel van detentie moet de rehabilitatie van het kind zijn: er moet dus meer gedaan worden rond re-integratie van het kind in de maatschappij.

Momenteel zijn er in Europa geen geharmoniseerde criteria om de situatie van vrijheid beroofde kinderen te evalueren. Het gebrek aan basiscriteria ondermijnt de coördinatie en harmonisatie van adequate praktijken tussen (nationale en internationale) toezichthoudende instanties en belemmert ook het verkrijgen van vergelijkbare gegevens over de werkelijke situatie van deze kinderen en over de finaliteit van deze mechanismen. Dit leidt onvermijdelijk tot een slechte benutting van bestaande hulpbronnen in hachelijke situaties, die schendingen van de mensenrechten moeten voorkomen.

Het project

« Children's Rights Behind Bars » spits zich toe op het beter maken van normen rond jeugdrecht, om de behoeften/noden van het kind in detentie beter te beschermen. Het eindproduct van dit project is een Praktische Gids bedoeld als nuttig en praktisch hulpmiddel voor professionelen tijdens hun bezoek aan centra waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd, m.n. de detentiecentra voor minderjarigen.

Onze donors

                           

         

Adres

Defence for Children International - België

Adres: 
Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel
Tel:
+ 32 (0) 2 203 79 08
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.