Human rights of children deprived of liberty; improving monitoring mechanisms

Europese conferentie

De Europese conferentie, gehouden op 15 februari 2016 in het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) te Brussel, beoogde voornamelijk de presentatie, promotie en verspreiding van de Praktisch Gids inzake monitoring over plaatsen waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd. Een groot aantal experten terzake kwamen aan het woord (klik hier voor de verslagen van hun presentaties) waarna er ook een interactie met het publiek plaatsvond. Foto’s over het gebeuren liggen verzameld in een online galerie. Alle bijkomende informatie over deze conferentie liggen ter beschikking op een speciale webpagina

Praktische Gids

DCI-Practical-Guide-EN-cover

Het project « Children's Rights Behind Bars » heeft tot doel de naleving en de bescherming van de fundamentele rechten van het kind beroofd van vrijheid te verbeteren. In deze context werd de 1ste Gids voor controle over plaatsen in Europa waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd ontworpen.

Het is een praktisch hulpmiddel voor preventieve aanpak, speciaal gericht op de rechten van het kind.

Gids en verklarende brochure zijn beschikbaar in het Frans en het Engels, zowel in elektronische vorm als op papier.

 

Meer informatie

Coördinator

Defence for Children – België is de Belgische sectie van NGO Defence for Children International, een onafhankelijke non-gouvernementele organisatie. Haar maatschappelijk doel is bestaat in het bevorderen en beschermen van de kinderrechten op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal vlak.

Lees meer

Hoofddonateur


Dit project wordt gefinancierd in het kader van het programma Strafrechtspraak van de Europese Commissie. Voor meer informatie, klik hier.

De Experten

 • Malcolm Evans is Hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Bristol. Hij is lid en voorzitter van het VN Subcomité voor de preventie van foltering (SPT) en momenteel vicevoorzitter van de Vergadering van voorzitters van Verdragsorganen van de Verenigde Naties voor de mensenrechten. Van 2002 tot 2013 was hij lid van de Adviesraad van BIDDH van OVSE betreffende vrijheid van godsdienst of overtuiging. BIDDH is de instelling die verantwoordelijk is voor de bevordering van de OSCE.
  Malcolm Evans Voorzitter van SPT, Hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Bristol.
 • Bernard De Vos, algemeen afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind (België) en voorzitter van ENOC (2013-2014), is al 15 jaar directeur van een speciale jeugddienst in Brussel. Hij richtte tal van innoverende diensten op inzake jeugdbescherming en jeugdbijstand en schreef tal van boeken en teksten over kinderwelzijn.
  Bernard de Vos Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de rechten van het kind (België). Voorzitter van ENOC (2013-2014)
 • Ze was de voorzitster van het Jeugdrecht Agentschap in Noord-Ierland van 2010 tot 2014. Als voorzitster was ze verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van projecten die tot doel hebben jeugdcriminaliteit te verminderen en het vertrouwen in het jeugdrechtsysteem helpen versterken. Dit gebeurt door het leveren van goede praktijken en initiatieven in jeugddetentie en in de maatschappij in het algemeen. Ze is nu in een loopbaanonderbreking als voorzitster van het Jeugdrecht Agentschap, maar werkt als consultant op internationaal vlak. In dit kader concentreert ze zicht op het jeugdrechtsysteem en de daaruit voortvloeiende praktijken, vooral door voort te bouwen op de politieke, structurele en praktische ervaringen en uitdagingen waarmee de jeugddiensten worden geconfronteerd in Noord-Ierland.
  Paola Jack Juridische experte en beoefenaar met ervaring op het gebied van de ontwikkeling en uitvoering van initiatieven gericht op optimale praktijken in het jeugdrechtsysteem
 • Nikhil Roy, auteur van verschillende bijdragen en werkstukken over detentie van kinderen, is momenteel Programmadirecteur Ontwikkeling bij Penal Reform International (PRI), dat wereldwijd instaat voor de hervorming van het strafrecht. Hij heeft uitgebreide ervaring inzake mensenrechten, inclusief toegang tot gerecht, alternatieven voor detentie en jeugdstrafrecht. Hij werkte wereldwijd voor desbetreffende projecten.
  Nikhil Roy Programmadirecteur Ontwikkeling bij Penal Reform International (PRI)
 • Nevena is stichtend lid van het Centrum voor de rechten van het kind in Belgrado en voormalig lid van het Comité voor de rechten van het kind. Ze is een wereldbekende expert op vlak van kinderrechten en Jeugdrecht (ze doceerde m.n. aan de Universiteit van Belgrado). Haar uitzonderlijke multidisciplinaire aanpak en haar expertise inzake internationale normen van mensenrechten zijn van onschatbare belang in het kader van dit projet.
  Nevena Vuckovic Voormalig lid van het VN. Stichtend lid van het Centrum voor de rechten van het kind – Belgrado
 • Philip Jaffé is een kinderrechtenexpert die erkenning geniet bij de Raad van Europa (hij was één van de experten die deelnamen aan de redactie van richtlijnen voor een kindvriendelijk gerecht voor de Raad van Europa) en bij verschillende Europese overheden. Zijn expertise op vlak van interview van kinderen in gerechtsprocedures is een kerncompetentie in het kader van dit project. Bovendien biedt zijn welgekende loopbaan als psycholoog hier een andere aanpak nodig voor de uitvoering van het project “Children’s Rights Behind Bars”.
  Philip D. Jaffé Directeur van het Institut universitaire Kurt Bösch, Zwitserland
 • Sonja Snacken is Hoogleraar Criminologie, Penologie en Rechtssociologie aan de Vrije Universiteit Brussel (België). Ze is sinds 1994 expert bij het Europees Comité voor de preventie van foltering (CPT), via controle van detentiecentra over heel Europa. Ze was lid en voorzitster van de Council for Penological Co-operation (2001-2012), ze werkte mee aan de redactie van de Europese penitentiaire grondregels (2006) en de Europese grondregels voor minderjarige delinquenten onderworpen aan sancties of maatregelen (2008).
  Sonja Snacken Hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, Voormalige CPT-experte
 • Ton Lieefard, Hoogleraar kinderrechten, publiceerde tal van werkstukken over het VN Verdrag inzake de rechten van het kind en de situatie van kinderen op nationaal niveau. Hij is ook verantwoordelijk voor consultancy over kwesties inzake kinderrechten, jeugdstrafrecht, kindvriendelijk gerecht, bescherming van kinderen en alternatieve bescherming, geweld tegen kinderen, en dit voor internationale organisaties, evenals verschillende VN agentschappen en de Raad van Europa.
  Ton Liefaard Hoogleraar Kinderrechten (Directeur van UNICEF) aan de Universiteit Leiden, Faculteit Rechten (Nederland)
 • Ursula is een gespecialiseerde onderzoekster in jeugdstrafrecht en detentie van minderjarigen. Ze heeft tal van boeken en teksten gepubliceerd over jeugdrecht en deed uitgebreid onderzoek naar kinderen in gerechtelijke procedures en kinderen beroofd van vrijheid. In 2010 heeft ze, voor de Raad van Europa, een uitgebreid Europees overleg met kinderen en hun ervaringen in gang gezet. Ze nam ook deel aan de in praktijkstelling van Richtlijnen voor een kindvriendelijk gerecht.
  Ursula Kilkelly Hoogleraar Rechten aan University College Cork, docent / decaan Faculteit Rechten
 • Ileana is een expert inzake praktische werking van de VN mechanismen. Ze is regelmatig in contact met de leden van het Comité voor de rechten van het kind, met wie ze een goede werkrelatie heeft. Ileana vertegenwoordigt DCI bij The United Nations Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ). Haar strategische positie en rol in Genève zijn van essentieel belang voor het coördineren van informatie en expertise van diverse organismen en NGO’s, en erg belangrijk voor dit project.
  Ileana Bello Directrice van het internationaal secretariaat bij DCI
 • Ze is lid van "Contrôle Général des lieux de privation de liberté" (strafinrichtingen, psychiatrische inrichtingen, gesloten educatieve centra, administratieve detentiecentra), het nationaal Franstalig preventiemechanisme dat toeziet op de naleving van de fundamentele rechten van mensen die van hun vrijheid zijn beroofd. In deze context is de bijzondere situatie van minderjarigen een essentiële bezorgdheid. Daarvoor was ze afgevaardigde van het internationaal Comité van het Rode Kruis en was verantwoordelijk voor programma's ter bescherming van kind.
  Anne-Sophie Bonnet Controller voor "Contrôle Général des lieux de privation de liberté"

De Partners

Het project

« Children's Rights Behind Bars » spits zich toe op het beter maken van normen rond jeugdrecht, om de behoeften/noden van het kind in detentie beter te beschermen. Het eindproduct van dit project is een Praktische Gids bedoeld als nuttig en praktisch hulpmiddel voor professionelen tijdens hun bezoek aan centra waar kinderen van hun vrijheid zijn beroofd, m.n. de detentiecentra voor minderjarigen.

Onze donors

                           

         

Adres

Defence for Children International - België

Adres: 
Kiekenmarkt 30, 1000 Brussel
Tel:
+ 32 (0) 2 203 79 08
Email:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.